Zakończenie zajęć z języka angielskiego


W marcu zakończyły zajęcia ostatnie dwie grupy z języka angielskiego ogólnego. Pozostałe 14 grup (8 na poziomie ogólnym, 4 na poziomie technicznym oraz 2 n
a poziomie biznesowym) zakończyły zajęcia w lutym 2013. Każda z grup zrealizowała 120h dydaktycznych zajęć.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwałości.