Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.” zwracamy się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie szkoleń z tematu "Zarządzanie wiekiem".

 

Szczegóły

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym