• Podstawy obsługi komputera (16h)
 • Zasady tworzenia i edycji dokumentów w MS Word (12h)
 • Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel (20h)
 • MS Outlook jako program do obsługi poczty (8h)
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych w PowerPoint (16h)
 • Język angielski - poziom ogólny (120h)
 • Język angielski - biznesowy (120h)
 • Język angielski - techniczny (120h)
 • Oprogramowanie Unigraphisc - proces projektowania (poziom podstawowy i zaawansowany)
 • Oprogramowanie Unigraphisc - proces wytwarzania (poziom podstawowy i zaawansowany)
 • Podstawy programowania obrabiarek CNC (24h)
 • Obsługa obrabiarek CNC (24h)
 • Podstawy programowania obrabiarek CNC w kodach ISO (24h)
 • Tworzenie programów przy pomocy programu wspomagającego typu CAD/CAM firmy GIBBSCAM (24h)
 • ANSYS (analizy wytrzymałościowe)
 • Oprogramowanie AutoCAD
 • Szkolenia pomiarowe dla kontrolerów (24h)
 • Zarządzanie projektami z wykorzystaniem MS Project
 • Oprogramowanie MathLab (8h)
 • Szkolenie AS 9100, audytor wewnętrzny
 • Szkolenie PART 21 i 145
 • Szkolenie PART 66
 • Programowanie maszyn NC w języku SINUMERIK cz.II zaawansowana
 • Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne - GD&T
 • Analiza tolerancji
Szkolenia z obszaru kompetencji miękkich:
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna (8h)
 • Budowanie skutecznego zespołu pracowniczego (8h)
 • Przywództwo (8h)
 • Coaching i mentoring (12h)
 • Zarządzanie wiekiem (8h)
 • Motywowanie pracowników (8h)
 • Podejmowanie decyzji kierowniczych (8h)
 • Organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem (8h)
 • Zarządzanie zmianą w organizacji (8h)
 • Zarządzanie przez cele (ZPC) (8h)
 • Identyfikacja i rozwiązywanie problemów w organizacji (8h)
 • Negocjacje gospodarcze (8h)

  dla pracowników wykonawczych:
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna (8h)
 • Praca zespołowa (8h)
 • Organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem (8h)
 • Działanie w warunkach zmian organizacyjnych (8h)