• Podstawy obsługi komputera (16h)
  • Zasady tworzenia i edycji dokumentów w MS Word (12h)
  • Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel (20h)
  • MS Outlook jako program do obsługi poczty (8h)
  • Tworzenie prezentacji multimedialnych w PowerPoint (16h)
  • Język angielski - poziom ogólny (120h)
  • Język angielski - biznesowy (120h)
  • Język angielski - techniczny (120h)