Szkolenia z obszaru kompetencji miękkich:
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna (8h)
 • Budowanie skutecznego zespołu pracowniczego (8h)
 • Przywództwo (8h)
 • Coaching i mentoring (12h)
 • Zarządzanie wiekiem (8h)
 • Motywowanie pracowników (8h)
 • Podejmowanie decyzji kierowniczych (8h)
 • Organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem (8h)
 • Zarządzanie zmianą w organizacji (8h)
 • Zarządzanie przez cele (ZPC) (8h)
 • Identyfikacja i rozwiązywanie problemów w organizacji (8h)
 • Negocjacje gospodarcze (8h)

  dla pracowników wykonawczych:
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna (8h)
 • Praca zespołowa (8h)
 • Organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem (8h)
 • Działanie w warunkach zmian organizacyjnych (8h)